Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

10. 5. 2007

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
Lesnická 55

397 01 Písek

Tel.:     382 50 61 11

Fax:     382 50 61 02

Webwww.lespi.cz

e-mail:    lespi@lespi.cz

 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek - spojení tradice s moderní pedagogikou a odbornými předměty. Nejstarší lesnická škola v České republice. Krásná poloha v jižních Čechách, historické město obklopené lesy. Dobře vybavený areál s arboretem a vlastními domovy mládeže. Školní polesí pro praktická cvičení. Střední odborné vzdělávání s maturitou, obor lesnictví /čtyřleté denní studium/. Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor mechanizátor lesní výroby /tříleté denní studium/ Vyšší odborné vzdělávání (Dis) obor lesnictví pro absolventy gymnázií a SOŠ /tříleté denní studium nebo tříleté dálkové studium při zaměstnání/ Konzultační středisko Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze, bakalářský studijní program "Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství". Cvičná škola České zemědělské univerzity v Praze.

Školní honitba Hůrky

Jak střední lesnická škola, tak vyšší odborná škola lesnická, mají v učebním plánu povinný vyučovací předmět „Myslivost“, a v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti připravují své absolventy jako myslivce z povolání – absolventi školy tak získávají kvalifikaci mysliveckých hospodářů a zkušebních komisařů pro myslivecké zkoušky.

Součástí denního studia žáků školy je proto i myslivecké praktikum, které žáci vykonávají průběžně, ještě před započetím vlastní výuky předmětu „Myslivost“, a to žáci střední lesnické školy ve druhém ročníku a žáci vyšší odborné školy lesnické v prvním ročníku. Naopak, již po absolvování výuky předmětu „Myslivost“, tedy v době kdy žáci již mají lovecký lístek a zbrojní průkaz, se jejich praktická myslivecká průprava završuje účastí na školním honu.

To jsou důvody, proč škola myslivecky hospodaří ve školní honitbě, která má stejné jméno jako školní les – „Hůrky“ (protože ten je jejím jádrem, honitba je ovšem větší – 899 ha – zahrnuje totiž i pozemky jiných vlastníků, do honitby přičleněné).

Předmětem mysliveckého hospodaření ve volné honitbě by v přírodních poměrech Hůrek byla pouze srnčí a černá zvěř. Aby žáci mohli nabýt širší zkušenosti, byly v honitbě zřízena uznaná bažantnice (odchov bažantů a polodivoký chov divokých kachen), dvě chovné obůrky pro spárkatou zvěř – pro černou zvěř a pro jelena běloocasého („jelence viržinského“) a obůrka pro chov zajíce polního (která slouží mysliveckému výzkumu).

Školní honitba ale poskytuje nevšední zážitky žákům školy i v době mimo vyučování, a to žákům sdruženým v mysliveckém kroužku. Pod vedením vedoucího kroužku – je jím učitel myslivosti a myslivecký hospodář školní honitby – a pomocného vychovatele, členové mysliveckého kroužku ve svém volném čase (včetně sobot, nedělí a školních prázdnin) zajišťují krmení zvěře v chovných obůrkách, líhnutí a odchov bažantích kuřat a kachňat v bažantnici, přikrmování zvěře v honitbě v době nouze, staví a opravují myslivecká zařízení, pomáhají zvyšovat úživnost honitby, podílejí se na sčítání stavů zvěře v honitbě, organizaci a zabezpečení honů, a v době, kdy již mají lovecké lístky a zbrojní průkaz, doprovází myslivecké hosty a provádějí průběrný odstřel holé zvěře.

Ve školní honitbě jsou také vymezeny plochy pro výcvik loveckých psů a sokolnický výcvik dravých ptáků.

Zahraniční styky školy

Jméno Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku je známé na mnoha místech Evropy, a to nejen proto, že je uvedeno v adresáři evropských lesnických školských a výzkumných institucí IUFRO (mimochodem, kde bylo uváděno i v době před r.1989, a to jako jediné české a slovenské střední lesnické školy!).

Ale především díky tomu, že škola udržuje intenzívní styky s podobnými institucemi v cizích zemích, díky tomu, že umožňuje učitelům a vybraným žákům účast na odborných exkursích, učitelských stážích nebo i žákovských praxích v zahraničí.

Partnery školy v zahraničí jsou (v abecedním pořadí, tj. bez ohledu na intenzitu vzájemných styků):

Finsko

Seinajoki Polytechnic Tuomarniemi College of Forestry v Tuomarniemi

Francie

Henri Queville Lyceé Agricole (zemědělská škola) v Neuvic a Lyceé Agricole v Mirecourtu

Maďarsko

Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakkozépiskola (lesnická a dřevařská akademie) v Šoproni

Německo

Fachhochschulle für Forstwitschaft (= lesnická vysoká odborná škola) Schwarzburg a dále též Fachhochschulle für Forstwitschaft, Oekologie und Umwelt / Holzminden Göttingen

Rakousko

Forstliche Ausbildungstatte (Lesnické vzdělávací zařízení) Ort v Gmundenu

Slovensko

Stredná lesnícka škola Józefa Dekréta Matejovie Liptovský Hrádok a Vyššia lesnícka škola v Banské Štiavnici

Švýcarsko

Interkantonale Höhere Försterschulle Maienfeld a dále Kreisforstamt 10 v Trunu

Velká Británie

Scottish School of Forestry, Iverness College, Ivernes Radek,Michal